O blogu

Komentarze
Nie odpowiadam za treść publikowanych komentarzy, gdyż są one własnością ich twórców

Prawa autorskie
Zawartość bloga udostępniam na warunkach licencji Creative Commons, w myśl której treści zawarte na blogu można kopiować i rozpowszechniać pod następującymi warunkami:
– skopiowane materiały pozostaną w niezmienionej postaci
– zostaną odpowiednio oznaczone: wymagam umieszczenia informacji o autorze i źródle pochodzenia skopiowanych materiałów (w postaci linku do strony z tekstem lub strony głównej blogu wsubiektywie.pl)
– skopiowane treści nie mogą być użyte do celów komercyjnych
– w przypadku niedopełnienia wszystkich powyższych warunków kopiujący powinien liczyć się z koniecznością nabycia praw do wykorzystania skopiowanego wcześniej tekstu.

Sprzedaż tekstów
Podmioty komercyjne zainteresowane zakupem artykułów powinny liczyć się z kosztem od 500 do 2000 zł za jeden artykuł (ostateczna cena zależy od objętości i wartości merytorycznej tekstu, jego popularności i ewentualnie ilości odkupowanych artykułów, cena jest ceną netto). Cena tekstu skopiowanego z pogwałceniem zasad licencji wynosi 1000 zł (w przypadku wykorzystania na stronie niekomercyjnej) lub 4000 zł (dla strony o charakterze komercyjnym).

*powyższe nie dotyczy materiałów pochodzących z zewnętrznych serwisów, np. Youtube.com, oraz zastrzeżonych znaków handlowych

Zastrzeżone nazwy i loga firm oraz produktów umieszczam jedynie w celu ich identyfikacji.
Są one własnością firm i podlegają ochronie prawnej.